japanischsprachige Autor/inn/en
978 . . Murasaki Shikubu . . 1016
1114 . . Schunsei Fujiwara . . 1204
1162 . . Teika Fujiwara . . 1241
1283 . . Yoshida Kenko 8. 4. 1350
1642 . . Ihara Saikaku 10. 8. 1693
1644 . . Matsuo Munefusa Bashô 12. 10. 1694
1661 4. 4. Kamijima Onitsura 2. 8. 1738
1716 . . Yosa Buson . . 1783
1763 15. 6. Issa Kobajashi 5. 1. 1827
1867 5. 1. Natsume Kinnosuke [Soseki Natsume] 9. 12. 1916
1886 24. 7. Junichiro Tanizaki 39. 7. 1965
1887 27. 7. Juso Jamamoto 11. 1. 1974
1898 15. 2. Masuji Ibuse 10. 7. 1993
1899 11. 6. Yasunari Kawabata 16. 4. 1972
1907 6. 5. Jasushi Inoue 29. 1. 1991
1924 7. 3. Kobo Abe 21. 1. 1993
1925 14. 1. Yukio Mishima 25. 11. 1970
1935 31. 1. Kensaburo Oe  
1949 12. 1. Haruki Murakami